HOSPITALITE Home » KINYARDA » KIRUNDI

KIRUNDI

Basomyi beza, tubanje kubakengurukira mwese. Ni ikinti kininiya kuba mufata umwanya wanyu muza ngaha gusoma. URTV twizeye ko murajyohegwa.